Yhteystiedot

info@sbytampere.net
Alaosaston johtokunta 2023

Puheenjohtaja Kari Laukka

Varapuheenjohtaja Juha Kaipila

Sihteeri Kaisa Korpela

Rahastonhoitaja Ville Pirhonen

Koulutusvastaava, näyttelyiden yhteyshenkilö Miisa Laukka

Nettisivut/tiedottaminen Mira Jaakkola

Jäsen Jutta Holopainen


Alaosaston edustajana pääyhdistyksen hallituksessa toimii Kari Laukka sekä varaedustajana Mira Jaakkola.

Alaosaston tilinumero: FI74 5228 0320 1025 64