Yhteystiedot

info@sbytampere.net
Alaosaston johtokunta 2021

Puheenjohtaja Kari Laukka

Varapuheenjohtaja Juha Kaipila

Sihteeri Kaisa Korpela

Rahastonhoitaja Eva Närhi

Koulutusvastaava, näyttelyiden yhteyshenkilö Miisa Laukka

Nettisivut/tiedottaminen Mira Jaakkola

Jäsen Melissa Kotiaho


Alaosaston edustaja pääyhdistyksen hallituksessa Kari Laukka ja varaedustaja Mira Jaakkola.

Alaosaston tilinumero: FI74 5228 0320 1025 64