Yhteystiedot

info@sbytampere.net
Alaosaston johtokunta 2019

Puheenjohtaja Kari Laukka

Varapuheenjohtaja Anne Auren-Elonen

Sihteeri Kaisa Korpela

Rahastonhoitaja Eva Närhi

Koulutusvastaava Miisa Laukka

Kanttiinivastaava Tanja Koskinen

Nettisivut Mira Jaakkola

Jäsen Minna Ketola

Jäsen Anni Koponen

 

Alaosaston edustaja pääyhdistyksen hallituksessa Kari Laukka ja varaedustaja Mira Jaakkola.

 

Alaosaston tilinumero: FI74 5228 0320 1025 64