Yhteystiedot

info@sbytampere.net
Alaosaston johtokunta 2018

Puheenjohtaja Kari Laukka

Varapuheenjohtaja Anne Auren-Elonen

Sihteeri Kaisa Korpela

Rahastonhoitaja Eva Närhi

Koulutusvastaava Hanna Nikkola

Kanttiinivastaava Tanja Koskinen

Jäsen Minna Ketola

Jäsen Mika Viikari

Jäsen Miisa Laukka

Alaosaston edustaja pääyhdistyksen hallituksessa on Kari Laukka ja varaedustaja Kaisa Korpela.

Alaosaston tilinumero: FI74 5228 0320 1025 64