Yhteystiedot

info@sbytampere.net
Alaosaston johtokunta 2024

Puheenjohtaja Kari Laukka

Varapuheenjohtaja / nettisivut Mira Jaakkola

Sihteeri Kaisa Korpela

Rahastonhoitaja Ville Pirhonen

Koulutusvastaava Miisa Laukka

Jäsen Jutta Holopainen

Jäsen Marika Kovaniemi

Alaosaston edustaja pääyhdistyksen hallituksessa Kari Laukka sekä varaedustaja Mira Jaakkola.

Alaosaston tilinumero: FI74 5228 0320 1025 64